PETA Laboratory B

PETA Laboratory B

November 27 - 28, 2020

This is a live-stream event

Buy Tickets

General Admission
E-Ticket via Third Party
₱120.00 + ₱0.00 handling

Sale Ended

Event Details

PETA Laboratory Set B

Finding Z

A teenager is destined to be a superhero, forced to be isolated, journeys through questions, denials, realizations, self-discovery, and healing through an unexpected confrontation with his past, present and the uncertainties of his future. Written by Jean Gladys Vicente and directed by Ian Segarra with assistant director Julio Garcia.

Harinawa

Sambitin matapos ang isang hiling. “Harinawa, ligtas siya!” “Harinawa, maayos ang lagay niya!” Harinawa – isang salitang may pag-asa, ngunit walang katiyakan. Harinawa – isang dulang umaasang magtatapos na ang karahasan. Written by Michelle Ngu and directed by Lotlot Bustamante.

2nd Set: 2 Meters Apart

6 feet apart. Almost 2 meters apart. Tiyakin ang distansya sa ibang tao. Gaano ba dapat ako kalayo sa mga taong pinahahalagahan ko? No face-to-face muna. Kay lawak ng espasyo pero kay kitid ng tanaw! Paano ba haharapin ang mga nagsusulputang galit?Iwasang humawak sa mga bagay na hinahawakan ng maraming tao. Walang makakauunawa kundi ang aking musika.Sa aking paglayo, ano ba ang mag-uugnay sa inyo? Directed by Norbs Portales with musical direction by Ada Tayao.